วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
     
 
รายงานจำนวนศึกษานิเทศก์ แยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 19:45 น.

หน่วยงานจำนวนศึกษานิเทศก์ (คน)ปรับปรุงข้อมูลแล้ว (คน)

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12020
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21616
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 388
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4119
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5119
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 666
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 799
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 81010
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9117
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 101414
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11109
12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 121414
13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13109
14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1444
15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 151212
16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16108
17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1766
18. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 181312
19. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1988
20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 201313
21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2188
22. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2288
23. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 231212
24. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 241111
25. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2566
26. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2698
27. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 271010
28. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 281010
29. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 291313
30. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30109
31. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 311111
32. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 321212
33. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 331313
34. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3498
35. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3599
36. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3666
37. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3799
38. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 381212
39. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 391212
40. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4066
41. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 411313
42. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 421010
43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร2019
44. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 11211
45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 21110
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 187
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 21717
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 11714
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 21818
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 12019
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 21212
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง1311
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 12321
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 21814
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงหบุรี1919
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท2017
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 11414
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 21310
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1157
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 21515
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 31312
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 11818
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 21212
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 11111
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 21010
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด1818
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 11616
68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 288
69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 11212
70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 21413
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก2115
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 11817
73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 21919
74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 11818
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 21919
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 31611
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 41615
78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 51616
79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 61817
80. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 71916
81. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 12221
82. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2 1815
83. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 32322
84. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 41615
85. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 11815
86. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 21915
87. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 32018
88. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 11915
89. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2137
90. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 31816
91. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 41915
92. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 11919
93. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 21919
94. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 31614
95. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 42117
96. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 52218
97. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 11818
98. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 21410
99. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1199
100. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 22020
101. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 31614
102. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ2625
103. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 11818
104. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 21612
105. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 12525
106. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 21918
107. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 31919
108. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 41312
109. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 52020
110. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 12323
111. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 21614
112. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 31612
113. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4197
114. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 12221
115. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 21610
116. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 31616
117. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 12120
118. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 21717
119. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ2020
120. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 12727
121. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 21212
122. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 31111
123. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 12323
124. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 22928
125. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 32020
126. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 11616
127. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 21111
128. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 31717
129. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 12020
130. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 22017
131. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 31414
132. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 12727
133. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 21817
134. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร2621
135. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 11514
136. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 21714
137. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 31716
138. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 41717
139. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 51111
140. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 61010
141. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 11919
142. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 21414
143. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 11615
144. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 21313
145. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 31313
146. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 12020
147. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 21212
148. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 11614
149. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 21414
150. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 12121
151. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 22019
152. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 11818
153. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 21716
154. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 11717
155. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 21616
156. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 31917
157. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 42020
158. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 11310
159. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่อนสอน เขต 21818
160. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 11817
161. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2128
162. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 31713
163. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 12424
164. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 21515
165. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 12525
166. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 22222
167. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 11614
168. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 21513
169. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 11313
170. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 21818
171. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 11616
172. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 21614
173. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 31616
174. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 11413
175. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 21918
176. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 11817
177. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 21716
178. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 31717
179. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 11414
180. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 21714
181. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 11513
182. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 21716
183. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 31413
184. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 41413
185. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 11613
186. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 21413
187. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 31313
188. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 11513
189. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 21212
190. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร1413
191. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม1514
192. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 11616
193. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 21916
194. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11614
195. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 21515
196. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 11812
197. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 22522
198. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 32116
199. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 42016
200. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กระบี่2019
201. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา1313
202. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต88
203. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 11512
204. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 21510
205. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 31311
206. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง1010
207. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 166
208. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 21515
209. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 11211
210. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 22119
211. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 31515
212. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล1915
213. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 11817
214. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 21515
215. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 11817
216. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2129
217. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 11616
218. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 21211
219. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 366
220. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 11515
221. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 21212
222. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 377
223. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 11313
224. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 21313
225. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 366
226. หน่วยงานอื่น ๆ00