วันอังคารที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
     
 
+ + + สรุปจำนวนศึกษานิเทศ +++
กลับเมนูก่อนหน้า

หน่วยงาน จำนวน ศน. มาช่วยฯ ไปช่วยฯ รวมทั้งสิ้น

1. สพฐ. 05-5
2. หน่วยงานอื่นๆ 01-1
3. สพป. กทม. 21-219
4. สพม. เขต 1 20-218
5. สพม. เขต 2 16-115
6. สพม. เขต 3 8--8
7. สพม. เขต 4 11-110
8. สพม. เขต 5 11--11
9. สพม. เขต 6 6--6
10. สพม. เขต 7 9--9
11. สพม. เขต 8 9119
12. สพม. เขต 9 11--11
13. สพม. เขต 10 142-16
14. สพม. เขต 11 10--10
15. สพม. เขต 12 14--14
16. สพม. เขต 13 101-11
17. สพม. เขต 14 41-5
18. สพม. เขต 15 12--12
19. สพม. เขต 16 11--11
20. สพม. เขต 17 6--6
21. สพม. เขต 18 132-15
22. สพม. เขต 19 8--8
23. สพม. เขต 20 135-18
24. สพม. เขต 21 81-9
25. สพม. เขต 22 8--8
26. สพม. เขต 23 12--12
27. สพม. เขต 24 11--11
28. สพม. เขต 25 6--6
29. สพม. เขต 26 9--9
30. สพม. เขต 27 10--10
31. สพม. เขต 28 10--10
32. สพม. เขต 29 131-14
33. สพม. เขต 30 10--10
34. สพม. เขต 31 11--11
35. สพม. เขต 32 122-14
36. สพม. เขต 33 13--13
37. สพม. เขต 34 91-10
38. สพม. เขต 35 8--8
39. สพม. เขต 36 71-8
40. สพม. เขต 37 8--8
41. สพม. เขต 38 11--11
42. สพม. เขต 39 122-14
43. สพม. เขต 40 6--6
44. สพม. เขต 41 12--12
45. สพม. เขต 42 11--11
46. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 12--12
47. สพป.สมุทรปราการ เขต 2 11--11
48. สพป.นนทบุรี เขต 1 8--8
49. สพป.นนทบุรี เขต 2 171-18
50. สพป.ปทุมธานี เขต 1 17--17
51. สพป.ปทุมธานี เขต 2 18--18
52. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 17--17
53. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 12--12
54. สพป.อ่างทอง 14--14
55. สพป.ลพบุรี เขต 1 23--23
56. สพป.ลพบุรี เขต 2 17--17
57. สพป.สิงห์บุรี 19--19
58. สพป.ชัยนาท 20--20
59. สพป.สระบุรี เขต 1 13--13
60. สพป.สระบุรี เขต 2 13--13
61. สพป.ชลบุรี เขต 1 15--15
62. สพป.ชลบุรี เขต 2 15--15
63. สพป.ชลบุรี เขต 3 13--13
64. สพป.ระยอง เขต 1 14-212
65. สพป.ระยอง เขต 2 12--12
66. สพป.จันทบุรี เขต 1 11--11
67. สพป.จันทบุรี เขต 2 10--10
68. สพป.ตราด 18--18
69. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 16--16
70. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 8--8
71. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10--10
72. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 14--14
73. สพป.นครนายก 21--21
74. สพป.สระแก้ว เขต 1 17--17
75. สพป.สระแก้ว เขต 2 19--19
76. สพป.นครราชสีมา เขต 1 19--19
77. สพป.นครราชสีมา เขต 2 19--19
78. สพป.นครราชสีมา เขต 3 15--15
79. สพป.นครราชสีมา เขต 4 14--14
80. สพป.นครราชสีมา เขต 5 16--16
81. สพป.นครราชสีมา เขต 6 18--18
82. สพป.นครราชสีมา เขต 7 19--19
83. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 21--21
84. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 18--18
85. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 23--23
86. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 16-214
87. สพป.สุรินทร์ เขต 1 18--18
88. สพป.สุรินทร์ เขต 2 19--19
89. สพป.สุรินทร์ เขต 3 20--20
90. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 19--19
91. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 13--13
92. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 18--18
93. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 17--17
94. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 191119
95. สพป.อุบลราชธานี เขต 2 17--17
96. สพป.อุบลราชธานี เขต 3 16--16
97. สพป.อุบลราชธานี เขต 4 21--21
98. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 22-121
99. สพป.ยโสธร เขต 1 181-19
100. สพป.ยโสธร เขต 2 13--13
101. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 19-118
102. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 20--20
103. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 16--16
104. สพป.อำนาจเจริญ 25--25
105. สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 181-19
106. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 16--16
107. สพป.ขอนแก่น เขต 1 25--25
108. สพป.ขอนแก่น เขต 2 19--19
109. สพป.ขอนแก่น เขต 3 19--19
110. สพป.ขอนแก่น เขต 4 12-111
111. สพป.ขอนแก่น เขต 5 18--18
112. สพป.อุดรธานี เขต 1 20-317
113. สพป.อุดรธานี เขต 2 14--14
114. สพป.อุดรธานี เขต 3 16--16
115. สพป.อุดรธานี เขต 4 19--19
116. สพป.เลย เขต 1 22--22
117. สพป.เลย เขต 2 17--17
118. สพป.เลย เขต 3 15-114
119. สพป.หนองคาย เขต 1 17-116
120. สพป.หนองคาย เขต 2 17--17
121. สพป.บึงกาฬ 20--20
122. สพป.มหาสารคาม เขต 1 26--26
123. สพป.มหาสารคาม เขต 2 12--12
124. สพป.มหาสารคาม เขต 3 11--11
125. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 233-26
126. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 29-227
127. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 19--19
128. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 16-115
129. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 11--11
130. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 18--18
131. สพป.สกลนคร เขต 1 20--20
132. สพป.สกลนคร เขต 2 20--20
133. สพป.สกลนคร เขต 3 14--14
134. สพป.นครพนม เขต 1 22--22
135. สพป.นครพนม เขต 2 18--18
136. สพป.มุกดาหาร 25--25
137. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 14--14
138. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 14--14
139. สพป.เชียงใหม่ เขต 3 14--14
140. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 17--17
141. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10-19
142. สพป.เชียงใหม่ เขต 6 10--10
143. สพป.ลำพูน เขต 1 19--19
144. สพป.ลำพูน เขต 2 14--14
145. สพป.ลำปาง เขต 1 16--16
146. สพป.ลำปาง เขต 2 13--13
147. สพป.ลำปาง เขต 3 12--12
148. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 20-218
149. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 12-111
150. สพป.แพร่ เขต 1 16--16
151. สพป.แพร่ เขต 2 14--14
152. สพป.น่าน เขต 1 20--20
153. สพป.น่าน เขต 2 18--18
154. สพป.พะเยา เขต 1 15--15
155. สพป.พะเยา เขต 2 17--17
156. สพป.เชียงราย เขต 1 17--17
157. สพป.เชียงราย เขต 2 16--16
158. สพป.เชียงราย เขต 3 19--19
159. สพป.เชียงราย เขต 4 18--18
160. สพป.แม่ฮ่อนสอน เขต 1 12--12
161. สพป.แม่ฮ่อนสอน เขต 2 18--18
162. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 17--17
163. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 10--10
164. สพป.นครสวรรค์ เขต 3 13-112
165. สพป.อุทัยธานี เขต 1 21--21
166. สพป.อุทัยธานี เขต 2 14--14
167. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 24--24
168. สพป.กำแพงเพชร เขต 2 22--22
169. สพป.ตาก เขต 1 16--16
170. สพป.ตาก เขต 2 15--15
171. สพป.สุโขทัย เขต 1 13--13
172. สพป.สุโขทัย เขต 2 17--17
173. สพป.พิษณุโลก เขต 1 161-17
174. สพป.พิษณุโลก เขต 2 16--16
175. สพป.พิษณุโลก เขต 3 16--16
176. สพป.พิจิตร เขต 1 14--14
177. สพป.พิจิตร เขต 2 18--18
178. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 18--18
179. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 15--15
180. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 16--16
181. สพป.ราชบุรี เขต 1 14--14
182. สพป.ราชบุรี เขต 2 15--15
183. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 14--14
184. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 17--17
185. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 14--14
186. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 13--13
187. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 13--13
188. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 14--14
189. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 13--13
190. สพป.นครปฐม เขต 1 15--15
191. สพป.นครปฐม เขต 2 10--10
192. สพป.สมุทรสาคร 11-29
193. สพป.สมุทรสงคราม 15-114
194. สพป.เพชรบุรี เขต 1 151-16
195. สพป.เพชรบุรี เขต 2 17--17
196. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 16--16
197. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 16--16
198. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 16--16
199. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 25--25
200. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 211-22
201. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 20--20
202. สพป.กระบี่ 20-119
203. สพป.พังงา 13--13
204. สพป.ภูเก็ต 7-34
205. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 14--14
206. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 13--13
207. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 10--10
208. สพป.ระนอง 9--9
209. สพป.ชุมพร เขต 1 5--5
210. สพป.ชุมพร เขต 2 11--11
211. สพป.สงขลา เขต 1 12--12
212. สพป.สงขลา เขต 2 22--22
213. สพป.สงขลา เขต 3 14--14
214. สพป.สตูล 19--19
215. สพป.ตรัง เขต 1 16--16
216. สพป.ตรัง เขต 2 15--15
217. สพป.พัทลุง เขต 1 16--16
218. สพป.พัทลุง เขต 2 12--12
219. สพป.ปัตตานี เขต 1 16--16
220. สพป.ปัตตานี เขต 2 12--12
221. สพป.ปัตตานี เขต 3 6--6
222. สพป.ยะลา เขต 1 15--15
223. สพป.ยะลา เขต 2 12--12
224. สพป.ยะลา เขต 3 7--7
225. สพป.นราธิวาส เขต 1 13--13
226. สพป.นราธิวาส เขต 2 13--13
227. สพป.นราธิวาส เขต 3 6--6
สพม. [ ศน. 433 คน | มาช่วยฯ 20 คน | ไปช่วยฯ 5 คน | รวมทั้งสิ้น 448 คน ]
สพป. [ ศน. 2929 คน | มาช่วยฯ 16 คน | ไปช่วยฯ 30 คน | รวมทั้งสิ้น 2915 คน ]
รวมทั้ง สพป./สพม. [ ศน. 3362 คน | มาช่วยฯ 36 คน | ไปช่วยฯ 35 คน | รวมทั้งสิ้น 3363 คน ]